TACHOGRAFY CYFROWE CZAS PRACY KIEROWCY

NAJBLIŻSZE ZAJĘCIA:

FORMA ZAJĘĆ:Wykład oraz Dyskusja
CENA KURSU:promocja! 99,00 PLN

Zapraszamy wszystkich chętnych kierowców amatorów i zawodowców na kurs.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są między innymi w oparciu o :

Zapraszamy do interaktywnego symulatora tachografu cyfrowego.

Sprawdź się ! (język angielski)

symulator tachograf – ROLMINEX

Tachograf cyfrowy


Tachografy jako urządzenia rejestrujące czas pracy kierowców są użytkowane na terenie Unii Europejskiej (UE) już od ponad 16 lat na mocy Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85. Specyfikacja techniczna opisująca najnowszą generację tachografów zwanych cyfrowymi zawarta jest w Aneksie 1B do ww. rozporządzenia.

Początkowo były to urządzenia mechaniczne, które następnie zastąpiono tachografami elektronicznymi. Te jednakże okazały się być podatne na manipulacje nieuczciwych posiadaczy. Mając na względzie powyższe niedoskonałości, do specyfikacji technicznej przyjęto nowelizację wprowadzającą m.in. funkcjonalność samotestowania się tachografu oraz wymóg ekranowania kabli sygnałowych w celu przeciwdziałania nadużyciom.

Pod koniec lat 90-tych Komisja Europejska zainicjowała projekt wykorzystania nowych technologii informatycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności danych opisujących czas pracy kierowców – tachograf cyfrowy.

Podstawowe założenia nowego systemu tachografów cyfrowych skupiają się wokół następujących postulatów:

  • poprawa bezpieczeństwa drogowego;
  • przestrzeganie przepisów socjalnych dotyczących czasu pracy kierowców;
  • zwiększenie konkurencyjności pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi.


Najnowsza generacja tachografów otwiera ponadto przed przedsiębiorstwami transportowymi nowe możliwości w zakresie zarządzania flotą bo np. można przyporządkować kierowców do różnych firm w jednym pojeździe.

Skutki nieznajomości przepisów socjalnych odnoszących się do kierowców wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne oraz zarobkowe przewozy drogowe osób lub rzeczy.